O svém zisku rozhodnete Vy sami

Nebaví Vás spoléhat se pouze na banky, investiční fondy a další podobné finanční instituce v případě, kdy investujete své vlastní volné finanční prostředky? Nebo nejste spokojeni s výnosem, který Vám tyto instituce přináší? Potom začněte využívat své vlastní znalosti a začněte investovat do binárních opcí.

Zisk se odvíjí od investice

Binární opce jsou variabilním investičním nástrojem, jehož cena se odvíjí od různých podkladových aktiv. Zisk se většinou u těchto nástrojů pohybuje v řádech desítek procent, avšak záleží na typu obchodu, který jste si zvolili, proto může být i v řádech stovek procent. Velkou roli hraje i výše Vaší vstupní investice a také časový úsek, kdy investice exspiruje, tedy vyprší a bude splatná. Blíže se s tímto typem obchodů můžete seznámit na našem specializovaném serveru.