Dříve, než bude možné pokračovat v projektování, je třeba si ujasnit jaké základní prostorové požadavky má kořenová čistírna a zda tedy bude možné ji vystavět a kořenová čistička nebude zabírat příliš místa. Vzhledem k tomu, že se umísťuje obvykle tam, kde není veřejná kanalizace, nebývá s prostorem u menších objektů problém. Pro přibližné určení rozměrů čističky můžeme počítat (velmi nepřesně, protože to závisí na mnoha faktorech), že 5-10 cm2 mokřadního pole vyčistí 1 litr za den. To znamená, že kořenová čistička potřebuje zhruba 5 m2 na osobu. Toto místo navíc musí být slunečné, aby se rostlinám dařilo, jinak je třeba počítat s většími rozměry. Dále musí mít podklad do kterého lze kopat a také dostatečný odstup od spodních vod. V opačném případě vyžaduje kořenová čistírna betonový obal, aby nebyla nadnesena vztlakovou silou.

Kořenová čistírna

Mimo výše zmíněné prostorové požadavky vyžaduje kořenová čistírna ještě jímku na pevný odpad, kterou je třeba zhruba jednou za rok vyvézt. Dále je třeba počítat s tím, že kořenová čistička vyžaduje přívodní a odvodní potrubí, které musí být ideálně půl metru pod zemí, nebo potřebuje betonové chrániče.